Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Jak załatwić / Ochrona środowiska i zajęcie drogi gminnej

Nazwa Udzielnie osobom fizycznym, osobom prawnym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w lokalach mieszkalnych i budynkach wielorodzinnych w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim
Opis - art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
- art. 400 a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska ,
Miejsce Sprawę załatwia Wydział Ochrony Środowiska, ul. Zaborska 2, II piętro, pokój 32
Informacja Osobą kompetentną do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska - Magdalena Ptaszyńska, telefon: 842-91-82 wew. 1182    
                                 
Wymagane dokumenty 1. Wniosek dla osób prawnych i wspólnot mieszkaniowych o zawarcie umowy o udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w lokalach mieszkalnych i budynkach wielorodzinnych, w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim – wg załączonego wzoru wraz z załącznikami:
1) odpis z wykazu hipotecznego lub odpis ze zbioru dokumentów – prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu (nie starszy niż trzy miesiące od daty złożenia wniosku o udzielenie dotacji) ponieważ dla mojej nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta.
Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy posiadaczy nieruchomości, będących płatnikami podatku od nieruchomości.
2) akt notarialny lokalu mieszkalnego lub umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub zaświadczenie o posiadaniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jeżeli właściciel mieszkania nie posiada księgi wieczystej.
3) warunki techniczne przyłączenia wydane przez przedsiębiorstwo energetyczne.
4) oświadczenie, że wnioskodawca oprócz ubiegania się o dotację z budżetu Miasta Oświęcim, będzie lub nie będzie ubiegał się o pozyskanie dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia z innych bezzwrotnych źródeł.
5) oświadczenie o prowadzeniu/nie prowadzeniu działalności gospodarczej w pojedynczym lokalu mieszkalnym lub lokalach mieszkalnych wspólnoty mieszkaniowej, w których realizowane będzie przedsięwzięcie, na które ma być udzielona dotacja.
6) oświadczenie, że wnioskodawca  posiada zainstalowane i pracujące stare źródło ciepła.
7) oświadczenie, że wnioskodawca po dokonaniu wymiany starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło grzewcze zachowa dotychczasową funkcję lokalu mieszkalnego.
8) uchwałę o powołaniu zarządu wspólnoty mieszkaniowej lub wskazanie osoby reprezentującej wspólnotę mieszkaniową wraz z przedłożeniem dokumentu uprawniającego do działania w imieniu wspólnoty.
9) uchwałę lub zgodę wspólnoty mieszkaniowej na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.
10) w przypadku budynków wielorodzinnych zestawienie samodzielnych lokali mieszkalnych objętych dotacją.


2. Wniosek dla osób prawnych i wspólnot mieszkaniowych o wypłatę dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w lokalach mieszkalnych i budynkach wielorodzinnych, w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim –  wg załączonego wzoru wraz z załącznikami:
1) w przypadku kotła gazowego i elektrycznego protokół odbioru z instalacji nowego źródła ciepła sporządzony przez instalatora oraz oświadczenie o likwidacji starego źródła ciepła w przypadku piecy kaflowych sporządzone przez wnioskodawcę.
2) w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej umowę na dostawę ciepła oraz oświadczenie o likwidacji starego źródła ciepła sporządzone przez wnioskodawcę.
3) faktury lub rachunki potwierdzające poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia z wyszczególnieniem ceny – dokumenty te powinny jako nabywcę wskazywać wnioskodawcę.
4) dokument potwierdzający zezłomowanie starego źródła ciepła tj. kotła węglowego.
5)  oświadczenie wnioskodawcy, że pozyskał lub nie pozyskał dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia z innych bezzwrotnych źródeł. W przypadku pozyskania środków finansowych należy dostarczyć dokument potwierdzający ten fakt.

3. Wniosek dla osób fizycznych o zawarcie umowy o udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w lokalach mieszkalnych i budynkach wielorodzinnych w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim - wg załączonego wzoru wraz z załącznikami:
1) odpis z wykazu hipotecznego lub odpis ze zbioru dokumentów – prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu (nie starszy niż trzy miesiące od daty złożenia wniosku o udzielenie dotacji) ponieważ dla mojej nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta.
Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy posiadaczy nieruchomości, będących płatnikami podatku od nieruchomości.
2) akt notarialny lokalu mieszkalnego lub umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub zaświadczenie o posiadaniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jeżeli właściciel mieszkania nie posiada księgi wieczystej.
3) warunki techniczne przyłączenia wydane przez przedsiębiorstwo energetyczne.
4) oświadczenie, że wnioskodawca oprócz ubiegania się o dotację z budżetu Miasta Oświęcim, będzie lub nie będzie ubiegał się o pozyskanie dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia z innych bezzwrotnych źródeł.
5) oświadczenie współwłaścicieli, o wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji jednemu wskazanemu współwłaścicielowi.
6) oświadczenie o prowadzeniu/nie prowadzeniu działalności gospodarczej w pojedynczym lokalu mieszkalnym, w którym realizowane będzie przedsięwzięcie, na które ma być udzielona dotacja.
7) oświadczenie, że wnioskodawca  posiada zainstalowane i pracujące stare źródło ciepła.
8) oświadczenie, że wnioskodawca po dokonaniu wymiany starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło grzewcze zachowa dotychczasową funkcję lokalu mieszkalnego.
9) w przypadku budynków wielorodzinnych zestawienie samodzielnych lokali mieszkalnych objętych dotacją.

4. Wniosek dla osób fizycznych o wypłatę dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w lokalach mieszkalnych i budynkach wielorodzinnych, w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim - wg załączonego wzoru wraz z załącznikami:
1) w przypadku kotła gazowego i elektrycznego protokół odbioru z instalacji nowego źródła ciepła sporządzony przez instalatora oraz oświadczenie o likwidacji starego źródła ciepła w przypadku piecy kaflowych sporządzone przez wnioskodawcę.
2) w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej umowę na dostawę ciepła oraz oświadczenie o likwidacji starego źródła ciepła sporządzone przez wnioskodawcę.
3) faktury lub rachunki potwierdzające poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia  z wyszczególnieniem ceny – dokumenty te powinny jako nabywcę wskazywać wnioskodawcę.
4) dokument potwierdzający zezłomowanie starego źródła ciepła tj. kotła węglowego.
5) oświadczenie wnioskodawcy, że pozyskał lub nie pozyskał dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia z innych bezzwrotnych źródeł. W przypadku pozyskania środków finansowych należy dostarczyć dokument potwierdzający ten fakt.

5. Po rozpatrzeniu wniosku o zawarcie umowy o udzielenie dotacji i stwierdzeniu zgodności z przyjętymi zasadami, zostaje zawarta umowa. Po realizacji zadania i złożeniu wniosku o wypłatę dotacji wraz z kompletem dokumentów zostanie wypłacona dotacja.
Załączniki - Wniosek dla osób prawnych i wspólnot mieszkaniowych o zawarcie umowy o udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w lokalach mieszkalnych i budynkach wielorodzinnych  w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim,

- Wniosek dla osób prawnych i wspólnot mieszkaniowych o wypłatę dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w lokalach mieszkalnych i budynkach wielorodzinnych w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim,

- Wniosek dla osób fizycznych o zawarcie umowy o udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w lokalach mieszkalnych i budynkach wielorodzinnych w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim,

- Wniosek dla osób fizycznych o wypłatę dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w lokalach mieszkalnych i budynkach wielorodzinnych w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim.
Opłaty nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy Do 30 dni po realizacji zadania i złożeniu wniosku o wypłatę dotacji wraz z załącznikami.
Tryb odwoławczy nie dotyczy
Informacje dodatkowe W przypadku wystąpienia braku środków finansowych na udzielenie dotacji, strona zostaje powiadomiona pisemnie o późniejszym, przypuszczalnym terminie załatwienia sprawy.
Przetwarzanie danych osobowych              
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-01-15 12:24:55
Data utworzenia 2018-04-11
Data udostępnienia 2018-06-29 13:20:50
Osoba odpowiedzialna ANNA KOŁODZIEJ
Udostępnił Bozena Baran